უცხო ენების კურსები:

 ინგლისური ენა სწავლა Callan -ის მეთოდით
სწავლა Headway-ის მეთოდით
გაძლიერებული ბიზნეს ინგლისური საქმიანი ადამიანებისათვის,
TOEFL - მეთოდი TOTAL ENGLISH HEADWAYსწავლა Callan, Headway, TOEFL - მეთოდით

ინდივიდუალური 140 ლარი კვირაში 2 -ჯერ

190 ლარი კვირაში 3 -ჯერ

300 ლარი კვირაში 5 -ჯერ

2-3 კაცი:

85 ლარი - კვირაში 2-ჯერ

120 ლარი - კვირაში 3-ჯერ

200 ლარი - კვირაში 5-ჯერ


TOTAL ENGLISH HEADWAY

ინდივიდუალური

140 ლარი- კვირაში 2-ჯერ

170 ლარი- კვირაში 3-ჯერ

 2-3 კაცი:

90 ლარი კვირაში 2-ჯერ

110 ლარი კვირაში 3-ჯერ


TOEFL კურსები საერთაშორისო სერტიფიკატების მოსაპოვებლად:

 4 თვე (კვირაში 3-ჯერ)

 6 თვე (კვირაში 2-ჯერ) ინდივიდუალური: 

160 ლარი კვირაში 2-ჯერ

 200 ლარი კვირაში 3-ჯერ.

 2-3 კაცი:

 100 ლარი კვირაში 2-ჯერ

 150 ლარი კვირაში 3-ჯერ.ბიზნეს ინგლისური საქმიანი ადამიანებისათვის:

საქმიანი ბიზნეს საუბრების წარმოება

 საბანკო და საგადასახადო ტერმინოლოგია და ფრაზები,

საქმიანი კორესპოდენციის წარმოება, ბიზნეს გეგმის პრეზენტაცია, ბიზნეს კონტრაქტების წარმოება

ეტიკეტი ბიზნესწრეებში, აუდიო მასალის ანალიზი ბიზნესის თემაზე, პრესის მიმოხილვა

  სავარჯიშოები და შეფასების ტესტები.

 ინდივიდუალური:

 170 ლარი კვირაში 2-ჯერ

 200 ლარი კვირაში 3-ჯერ

 2-3 კაცი:

 120 ლარი კვირაში 2-ჯერ

 150 ლარი კვირაში 3-ჯერ

სწავლება მიმდინარეობს ინდივიდუალურად და ჯგუფშიესპანური ენა

ინდივიდუალური:

140 ლარი კვირაში 2-ჯერ

200 ლარი კვირაში 3-ჯერ

2-6 კაცი:

100 ლარი კვირაში 2-ჯერ

130 ლარი კვირაში 3-ჯერ

სწავლება წარმოებს სხვადასხვა ასაკოვანი ჯგუფებისათვის

კურსი ორიენტირებულია პირდაპირ სწრაფად საუბარის დაწყებაზე

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 60–75 წთ


გერმანული ენა

ინდივიდუალური:

150 ლარი კვირაში 2-ჯერ

170 ლარი კვირაში 3-ჯერ

250 ლარი კვირაში 5-ჯერ

2-3 კაცი:

100 ლარი კვირაში 2-ჯერ

130 ლარი კვირაში 3-ჯერ

200 ლარი - კვირაში 5-ჯერ

სასაუბრო გერმანულის სტანდარტული და ინტენსიური კურსები გერმანული ენა Au Pair პროგრამით წამსვლელთათვის:

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 60–75 წთ.

გერმანიაში Au Pair-ის პროგრამით წამსვლელთათვის: 18- დან 26 წლის ჩათვლით გოგონებს და ბიჭებს დავეხმარებით ოჯახის პოვნაშირუსული ენა

ინდივიდუალური:

140 ლარი კვირაში 2-ჯერ

170 ლარი კვირაში 3-ჯერ

260 ლარი კვირაში 5-ჯერ

2-6 კაცი:

80 ლარი კვირაში 2-ჯერ

110 ლარი კვირაში 3-ჯერ

200 ლარი კვირაში 5-ჯერ

სწავლება წარმოებს სხვადასხვა ასაკოვანი ჯგუფებისათვის. კურსი ორიენტირებულია პირდაპირ სწრაფად საუბარის დაწყებაზე. გაკვეთილის ხანგრძლივობა 60–75 წთ.