უცხო ენების კურსები:

 ინგლისური ენა სწავლა Callan -ის მეთოდით
სწავლა Headway-ის მეთოდით
გაძლიერებული ბიზნეს ინგლისური საქმიანი ადამიანებისათვის,
TOEFL - მეთოდი TOTAL ENGLISH HEADWAYსწავლა Callan, Headway, TOEFL - მეთოდით

ინდივიდუალური: 130 ლარი _ კვირაში 2-ჯერ

190 ლარი _ კვირაში 3-ჯერ

300ლარი _ კვირაში 5-ჯერ

2-3 კაცი:

85 ლარი - კვირაში 2-ჯერ

120 ლარი - კვირაში 3-ჯერ

200 ლარი - კვირაში 5-ჯერ


TOTAL ENGLISH HEADWAY

ინდივიდუალური:

130 ლარი- კვირაში 2-ჯერ

170ლარი- კვირაში 3-ჯერ

2-3 კაცი:

80 ლარი _ კვირაში 2-ჯერ

110 ლარი _ კვირაში 3-ჯერ


TOEFL კურსები საერთაშორისო სერტიფიკატების მოსაპოვებლად:

 4 თვე (კვირაში 3-ჯერ), 6 თვე (კვირაში 2-ჯერ) ინდივიდუალური: 

150 ლარი _ კვირაში 2-ჯერ

 200 ლარი _ კვირაში 3-ჯერ.

 2-3 კაცი:

 100 ლარი _ კვირაში 2-ჯერ

 150 ლარი _ კვირაში 3-ჯერ.ბიზნეს ინგლისური საქმიანი ადამიანებისათვის:

საქმიანი ბიზნეს საუბრების წარმოება

 საბანკო და საგადასახადო ტერმინოლოგია და ფრაზები,

საქმიანი კორესპოდენციის წარმოება; ბიზნეს გეგმის პრეზენტაცია; ბიზნეს კონტრაქტების წარმოება;

ეტიკეტი ბიზნესწრეებში, აუდიო მასალის ანალიზი ბიზნესის თემაზე, პრესის მიმოხილვა;

  სავარჯიშოები და შეფასების ტესტები.

 ინდივიდუალური:

 150 ლარი _ კვირაში 2-ჯერ

 200 ლარი _ კვირაში 3-ჯერ.

 2-3 კაცი:

 100 ლარი _ კვირაში 2-ჯერ

 150 ლარი _ კვირაში 3-ჯერ

სწავლება მიმდინარეობს ინდივიდუალურად და ჯგუფშიც.ესპანური ენა

ინდივიდუალური:

140 ლარი _ კვირაში 2-ჯერ

200 ლარი _ კვირაში 3-ჯერ

2-6 კაცი:

100 ლარი _ კვირაში 2-ჯერ

130 ლარი _ კვირაში 3-ჯერ

სწავლება წარმოებს სხვადასხვა ასაკოვანი ჯგუფებისათვის.

კურსი ორიენტირებულია პირდაპირ სწრაფად საუბარის დაწყებაზე.

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 60–75 წთ.


გერმანული ენა

ინდივიდუალური:

140 ლარი _ კვირაში 2-ჯერ

160 ლარი _ კვირაში 3-ჯერ

250 ლარი _ კვირაში 5-ჯერ

2-3 კაცი:

80 ლარი - კვირაში 2-ჯერ

100 ლარი - კვირაში 3-ჯერ

200 ლარი - კვირაში 5-ჯერ

სასაუბრო გერმანულის სტანდარტული და ინტენსიური კურსები გერმანული ენა Au Pair პროგრამით წამსვლელთათვის:

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 60–75 წთ.

ასევე: გერმანიაში AuPair-ის პროგრამით წამსვლელთათვის: 18- დან 26 წლის ჩათვლით, გოგონებს და ბიჭებს დავეხმარებით ოჯახის პოვნაში.


რუსული ენა

ინდივიდუალური:

140 ლარი _ კვირაში 2-ჯერ

170 ლარი _ კვირაში 3-ჯერ

260 ლარი _ კვირაში 5-ჯერ

2-6 კაცი:

80 ლარი - კვირაში 2-ჯერ

110 ლარი - კვირაში 3-ჯერ

200 ლარი - კვირაში 5-ჯერ

სწავლება წარმოებს სხვადასხვა ასაკოვანი ჯგუფებისათვის. კურსი ორიენტირებულია პირდაპირ სწრაფად საუბარის დაწყებაზე. გაკვეთილის ხანგრძლივობა 60–75 წთ.